Antimikrobiális rezisztencia – új bizonyítékok
Jelen összefoglaló csak az AMR-rel kapcsolatos legújabb tudományos eredményekkel, jelentésekkel és bizonyítékokkal foglalkozik. Egy rövid, de átfogó képet ad a közelmúltban publikált, néha igen meglepő eredményekről és tudományos témákról, amelyek az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatosak.

Bevezetés

Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) az egyik legnagyobb globális közegészségügyi és fejlesztési fenyegetés. Egy új becslés szerint a bakteriális AMR 2019-ben 1,27 millió globális halálesetért volt közvetlenül felelős, és 4,95 millió halálesethez járult hozzá. Egy 2016-ban közzétett, az antimikrobiális rezisztenciáról szóló elemzés szerint 2050-re ez a szám a 10 milliót is elérheti.

Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) egy antimikrobiális szer csökkent hatékonysága vagy képtelensége a baktériumok szaporodásának gátlására, ami potenciálisan a terápia kudarcához vezethet, különösen a patogén organizmusok esetében. A baktériumtörzsek különböző módokon, például genetikai mutációkon keresztül, más baktériumokból származó külső gének horizontális átvitel útján történő megszerzésével, vagy rezisztencia mechanizmusok kifejlesztésével képesek rezisztenssé válni. A rezisztencia kialakulását több tényező is kiválthatja. Ilyen többek között, az antimikrobiális szerek helytelen használata a humán- és állatgyógyászatban, a nem megfelelő higiéniai gyakorlat az egészségügyi intézményekben vagy az élelmiszerláncban, ami megkönnyíti a rezisztens mikroorganizmusok átadását. Ezen tényezők mind hozzájárulnak az antimikrobiális szerek hatékonyságának csökkenéséhez.

Európában az élelmiszertermelő állatok esetében és a humán gyógyászatban használt antimikrobiális hatóanyagok gyakran azonosak, vagy ugyanabba az osztályba, csoportba tartoznak. Az antimikrobiális szerek használata mind az emberek, mind az állatok esetében az AMR kialakulásához vezethet, amely a rezisztens baktériumklónok folyamatos pozitív szelekciójából ered, függetlenül attól, hogy ezek patogén, fakultatív patogén, kommenzalista vagy akár környezeti baktériumok. A mikrobiális populációk szerkezetének megváltoztatása súlyos következményekkel jár együtt az emberi és állati egészségre nézve egyaránt.

Plamzid transzfer

A genetikai átvitel sokkal szélesebb határok között valósulhat meg, mint azt korábban gondolták. Az antimikrobiális rezisztencia nagy veszélyt jelent az emberiségre, részben a plazmidok széles körben elterjedt horizontális géntranszfere miatt. A plazmidtranszfer modellezése elengedhetetlen a rezisztenciatranszfer alapjainak feltárásához és a rezisztencia terjedésének korlátozására irányuló prediktív intézkedések kidolgozásához. A plazmidok jelenlegi megértésének egyik fő korlátja a konjugatív DNS-átviteli mechanizmusok hiányos ismerete, amely elrejti a plazmidtranszfer valós szerepét a természetben.

A szerzők feltételezték, hogy a plazmidok által hordozott transzfer eredetű szubsztrátumok olyan specifikus DNS szerkezeti tulajdonságokat kódolnak, amelyek megkönnyíthetik e régiók megtalálását nagy adathalmazokban, és kifejlesztenek egy DNS szerkezet alapú igazítási eljárást a transzfer szubsztrátumok tipizálására, amely felülmúlja a szekvencia alapú megközelítéseket. Több ezer feltételezett DNS-átviteli szubsztrátumot azonosítanak, ami azt mutatja, hogy a plazmid mobilitása majdnem kétszer annyi gazdafajt fedhet le, mint amennyit jelenleg ismerünk. Az összes feltételezett mobil plazmid több mint fele tartalmazza a különböző mobilitási csoportokhoz tartozó konjugációs rendszerek általi mobilizálási eszközöket, amelyek elméletileg összekapcsolhatják az ökológiai élőhelyek korábban korlátozott gazdaterületeit egy robusztus plazmidtranszfer hálózattal. Ez a hipotetikus hálózat megkönnyíti az antimikrobiális rezisztencia átvitelét a környezetben lévő genetikai hordozókról az emberi kórokozókra, ami fontos hajtóereje lehet az emberekben megfigyelt gyors rezisztencia fejlődésének, és így fontos fókuszpont lehet a jövőbeli megelőző intézkedések számára.

A fontosabb zoonotikus kórokozók

2020-ban a Campylobacteriosis volt a leggyakrabban bejelentett zoonózis, illetve és az élelmiszer eredetű megbetegedések vezető oka az EU-ban. A Campylobacter emberekben és baromfikban egyaránt megtalálható, jelentős rezisztenciát mutat egyes bakteriális fertőzések kezelésére általánosan használt fluorokinolon antibiotikumokkal szemben. A Campylobacter jejuni-val fertőzött emberekben és brojlercsirkékben, valamint a Salmonella Enteritidis esetén is egyaránt megfigyelhető volt a fluorokinolonokkal szembeni megnövekedett rezisztencia. A tetraciklinekkel és az ampicillinnel szembeni rezisztencia a Salmonella esetében 2016 és 2020 között több országban csökkent az emberi és állati mintákból származó baktériumok esetében egyaránt, azonban a rezisztencia szintje mégis magas maradt.

Öt kontinens 37 országából származó, mcr-termelő Salmonella enterica izolátumok a karbapenem- és tigeciklin-rezisztenciagénnel rendelkező törzsek jelenlétét mutatták szerte a világon. Ugyanakkor az EU országainak több mint felében az élelmiszer-termelő állatok körében jelentős csökkenést figyeltek meg a kiterjesztett spektrumú β-laktamáz (ESBL) termelő E. coli törzsek előfordulási gyakoriságában, ami pozitív fejlemény, mivel egyes ESBL-termelő E. coli törzsek súlyos emberi fertőzéseket okozhatnak. Fontos megemlíteni, hogy az élelmiszertermelő állatokból származó E. coli és Salmonella minták esetében rendkívül ritka volt a karbapenem-rezisztencia, ami kulcsfontosságú, hiszen a karbapenemeket utolsó rendkívül fontos életmenő antibiotikumok a humán medicinában. A karbapenemekkel szembeni bármiféle rezisztencia megjelenése az állatról emberre terjedő baktériumokban jelentős aggodalomra adna okot. A különböző országok rezisztenciaszintjére vonatkozó interaktív adatok az alábbi linken elérhetők, megtekinthetők.

Az Egyesült Királyságban a Campylobacter spp. antimikrobiális rezisztenciájára vonatkozó összefoglaló szintén elérhető a következő linkre kattintva. Röviden összefoglalva, az Egyesült Királyságban csirke nyakbőr mintákból származó C. jejuni és C. coli baktériumok általában rezisztensnek mutatkoztak ciprofloxacinnal, nalidixinsavval és tetraciklinnel szemben. Az eritromicinnel és a streptomicinnel szembeni rezisztencia a vizsgált izolátumokban azonban ritkának bizonyultak, a gentamicinnel szembeni rezisztencia pedig rendkívül ritkának. Végeredményként, 2014 óta nem figyeltek meg jelentős növekedést AMR tekintetében a szigetországban.

Tejtartály

Az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának lehetőségét értékelték az antibiotikumokkal kezelt tehenek tejével vagy kolosztrumával táplált borjakkal kapcsolatban. Az eredmények azt mutatták, hogy ha a kezelés és az ellés között megfelelő időtartamot biztosítanak, akkor a borjak ürülékében nem emelkedik jelentősen az antimikrobiális szerekkel szemben rezisztens baktériumok száma. Az antimikrobiális kezelésben részesült tehenek tejében azonban mind a kezelési fázis, mind az azt követő élelmezés egészségügyi várakozási időszak (ÉEVI) alatt jelentős maradványmennyiségeket mutattak ki. Az ilyen tej fogyasztása az antimikrobiális szerekkel szemben rezisztens baktériumok számának növekedését eredményezte a fiatal szarvasmarhák bélsarában. Az antimikrobiális szereknek ellenálló baktériumok ilyen szelekciója negatív következményekkel járhat a globális közegészségügyre nézve.  Az AMR kialakulásának kockázatát csökkentendő a következő lehetőségeket ajánlottak: a kezelt tehenektől származó tej felhasználásának megtiltása; az antimikrobiális koncentráció csökkentése erjesztéssel, szűréssel vagy a pH növelésével. Javasolták a hőkezeléssel történő termikus aktiválás lehetőségét is.

A nyers kutyaeledelek és az AMR közötti kapcsolat

Az Európai Klinikai Mikrobiológiai és Fertőző Betegségek Kongresszusán (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, ECCMID) bemutatott új kutatásból kiderült, hogy a szupermarketekben és állatkereskedésekben forgalmazott nyers kutyaeledelek antibiotikumoknak ellenálló baktériumokat tartalmaz, ami jelentős globális közegészségügyi veszélyt jelenthet. A Portói Egyetem tudósai megállapították, hogy a vizsgált kutyatápminták 54%-a Enterococcus baktériumokat (E. faecalis, E. faecium) tartalmazott, és e törzsek több mint egyharmada több antibiotikummal szemben is rezisztenciát mutatott. Az izolátumok 2%-a rezisztens volt vankomicinnel és teikoplaninnal, 23%-uk pedig linezoliddal szemben, egy a humán egészségügyben rendkívül fontos antibiotikummal szemben. A kutyaeledelben található egyes antibiotikum-rezisztens baktériumok megegyeztek az európai kórházakban talált törzsekkel, ami arra utal, hogy a kutyák nyers táplálékkal való etetése hozzájárulhat az antibiotikum-rezisztens baktériumok terjedéséhez. A tanulmány kiemeli az antibiotikum-rezisztencia kezelésének sürgősségét, amely már most is komoly közegészségügyi problémát jelent világszerte. A kutatók fokozott tudatosságra és szabályozásra szólítanak fel e kockázat csökkentése érdekében.

Higany szerepe

A mezőgazdasági talajok az antibiotikum-rezisztenciagének (ARG) fontos rezervoárjai, amelyek a növénytermesztésen keresztül szoros kapcsolatban állnak az emberi egészséggel. A környezeti fémstressz az antibiotikum-rezisztens gének szelekciós nyomásaként működhet. Még mindig hiányoznak azonban a historikus higany (Hg) szennyezésnek a mezőgazdasági talajokban található antibiotikum-rezisztenciákra gyakorolt hatására összpontosító terepi vizsgálatok. Ebben a tanulmányban különböző termesztési rendszerű (rizsföld és hegyvidéki) talajok ARG-profilját vizsgálták, és összekapcsolták őket az örökölt higanyexpozícióval. A cikkben megállapításra került, hogy az ARG-profilok jelentősen különböznek a rizsföldi és a hegyvidéki talajok között. Azonban mind a rizsföldi, mind a hegyvidéki talajok hosszú távon higannyal szennyezett talajain nagyobb volt az ARG-k diverzitása és abundanciája, mint a nem szennyezett talajokon. Eredmények összességében rávilágítottak a Hg-nak, mint potenciális tartós szelekciós ágensnek az agrárökoszisztémákban a talaj ARG-értékéhez való hozzájárulásban játszott alulértékelt szerepére.

Az AMR megállításáért tett erőfeszítések

A jelenlegi gyógyszeres kezelések, a fágterápiák nem képesek teljes mértékben megfékezni az AMR jelentette veszélyt, mivel a mikrobák képesek kijátszani a gyógyszerek/fágok hatásmechanizmusait. Az egyik legújabb megoldás azonban a peptidek gyógyszerként való alkalmazása. Az antimikrobiális peptidek figyelemre méltó előnyöket kínálnak az antibiotikumokkal szemben.

Minden olyan peptidet, amely hatékonyan elpusztítja a baktériumokat, antimikrobiális peptidnek neveznek. A szakértők úgy vélik, hogy a peptidek használata a baktériumok elpusztítására jobb lehet, mint a fágok használata, mivel a fágok jellemzően specifikus receptorokat vagy ligandumokat céloznak meg a baktériumok megtalálására és elpusztítására, és a baktériumok fejlődhetnek, hogy megváltoztassák ezeket a jellemzőket a fágok elkerülése érdekében. Ezzel szemben a peptidek megtámadják a sejt burkát – ami megnehezíti a baktériumok alkalmazkodását – majd kölcsönhatásba lépnek a sejt membránjával. A kutatók meggyőződése, hogy a baktériumok számára sokkal nehezebb evolúciósan alkalmazkodni az ilyen típusú támadásokhoz, ezért úgy gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy ezek a terápiák nehezebben tudnak a baktériumok számára rezisztenciát kialakítani.

A kutatók azt remélik, hogy olyan specifikus peptideket tudnak kifejleszteni, amelyek sokféle baktériumot képesek elpusztítani. A baktériumok valószínűleg képesek lesznek megtalálni a módját annak, hogy idővel elkerüljék ezeknek a peptideknek a pusztítását, ezért esetlegesen új antibiotikumokat kell majd kifejleszteni, fágterápia kutatásokat nagyobb összeggel támogatni és általában el kell kerülni az antibiotikumok túlzott használatát.

Frissítések

Hírlevél feliratkozás