Oktatás

Alapvetően szükséges, hogy az élelmiszerlánc-tudománnyal foglalkozó szakemberek a képzés (továbbképzés) során olyan számítástudományi ismereteket sajátítsanak el, amelyek alkalmassá teszik őket nagy adatbázisok és hálózatok létrehozására, illetve elemzésére.
Az adatbázisok létrehozása és fejlesztése, valamint az elemzési módszertanok használata nem csupán számítástechnikai és adattudományi kérdés, hanem feltétlenül szükséges hozzá a bemeneti adatok és az eredmények szakmai szempontú értékelésének és elemzésének képessége is. Ez feltételezi az adott élelmiszerlánc-tudományi terület olyan szintű ismeretét, amely lehetővé teszi az egyes adatok értelmezését és validitásának meghatározását.
Ennek megfelelően a fenti interdiszciplináris értékek kiemelt szerepet kapnak a képzési rendszerünk kidolgozása során. Jelenleg sem Magyarországon, sem a tágabb régióban még nincs ilyen jellegű, integrált képzés, így az angol nyelvű posztgraduális képzések indítása folyamatban van.

Intézetünk munkatársai az elmúlt évek során rendszeresen oktattak más egyetemeken, illetve az Európai Bizottság Better Training for Safer Food képzési rendszerében, olyan kurzusokon, melyek a kockázatbecsléshez, kockázatkommunikációhoz, HACCP rendszerhez, élelmiszerlánc stratégiai tervezéshez, marketinghez kapcsolódnak. A DÉOKFII megalakulásával ezeket a kurzusokat továbbra is oktatjuk, azonban az oktatási portfóliónkat tervezzük kiterjeszteni az ÁTE-n is.

Marek József Ösztöndíj

2020-ban a Marek József Alapítvány Marek József Ösztöndíjat hirdetett meg a haszonállatgyógyászat és az élelmiszerlánc-biztonság iránt érdeklődő, elhivatott, a későbbiekben e szakterületeken dolgozni szándékozó állatorvosi szakos hallgatók számára. A Marek József Ösztöndíj létrehozásának célja a haszonállatgyógyászattal és élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozni kívánó állatorvosok létszámának jelentős bővítése. Az ösztöndíj kizárólag a magyar nyelvű állatorvosi képzés során vehető igénybe. Évente legalább 15 hallgató részesül Marek József Ösztöndíjban.

Az ösztöndíjas hallgatók képzésében a DÉOKFII aktívan részt fog venni. Az Intézet munkatársai minden félévben 1-1 kurzust fognak tartani a hallgatóknak. Az Intézet célja, hogy a magas színvonalú Állatorvos doktor képzést kiegészítve hozzájáruljon a jövő állatorvosainak képzéséhez és olyan kollégák kezdhessék meg munkájukat, akik a 11 félév során megszerzett tudást messzemenően tudják kamatoztatni a digitalizáció világában is. 

A tervezett kurzusok tematikájának kidolgozása megkezdődött:

  • Helyes táplálkozás és gasztronómia
  • Fenntarthatósági aspektusok az élelmiszerláncban
  • Takarmányjog.


További kurzus témák, melyek folyamatosan kerülnek kidolgozásra:

  • Kockázatkommunikáció
  • Kockázatbecslés
  • Élelmiszer-gyógyszer kölcsönhatás
  • Újonnan felmerülő kockázatok az élelmiszerláncban
  • HACCP
  • Élelmiszervizsgálatok – mintavétel és analitika.

Az Intézet által gondozott tantárgyak

Az élelmiszerlánc biztonságának megítélése, a kockázatok elemzése és adott esetben kezelése egyre inkább összetett, számításigényes elemzéseket, módszereket igényel. A tárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az élelmiszerlánc-biztonság területén alkalmazható számítástudományi módszerek tárházát, azok alapjait, alkalmazási lehetőségeit és korlátait.

Az állatorvosi közegészségügy az állatorvos-tudomány alkalmazása révén járul hozzá az emberek teljes fizikai, szellemi és társadalmi jólétéhez. A tárgy általános célja, hogy rálátást adjon az állatorvoslás közegészségügyi aspektusára, és bemutassa az élelmiszer-higiénia, járványtan és állategészségügyi igazgatástan közös alapjait.

Az állatorvos egyik fontos feladata, hogy egészséges, jólétben felnevelt haszonállatokkal járuljon hozzá egészséges, teljes értékű élelmiszerek előállításához. De mitől lesz egy élelmiszer egészséges? Van-e egyáltalán egészséges élelmiszer? Sok hit és tévhit kering az egészséges táplálkozás körül. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék, és mélyebb ismereteket szerezzenek az élelmiszerágazat működéséről, az élelmiszerbiztonság alapjairól, a gasztronómiáról, táplálkozástudományról. A szakterület kérdéseinek tudományos ismertetése mellett bemutatásra kerülnek a divatos gasztronómiai és táplálkozási trendek, valamint a jövő kutatási és fejlesztési irányai is.

A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az állatorvosok szerepét az élelmiszerlánc-biztonság megteremtésében. Az előadások során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban (Nébih) és az Agrárminisztériumban dolgozó vendégelőadók mutatják be az általuk képviselt szakterületek aktuális kérdéseit, kihívásait, illetve az állatorvosok főbb feladatait az egyes szakterületek vonatkozásában.

A kurzus csak magyar nyelven indul.

A kurzus során betekintést nyújtunk a hallgatóknak az élelmiszerlánc erőforrásaként szolgáló agro-ökológiai rendszerek kihívásaiba. Az EU fenntarthatósági alapelveihez igazodóan, napjaink globális kérdései kerülnek terítékre az éghajlatváltozástól az alkalmazkodó mezőgazdálkodáson át, a jövő élelmiszer- és élelmezésbiztonságáig. Az alkalmazkodást segítő innovációs lehetőségek is bemutatásra kerülnek a mezőgazdaság és az élelmiszer-előállítás gyakorlatát illetően.

Az Intézet által gondozott diplomamunkák

Az elmúlt évek megmutatták, hogy mennyire fontos a fertőző betegségek kitörésének előrejelzése és nyomon követése, hogy megelőzzük a társadalomban hatalmas zavarokat okozó súlyos incidenseket. A betegségek megjelenésének előrejelzését segítheti a fertőző betegségek megjelenésének mozgatórugóinak és tendenciáinak tanulmányozása.
Ez a szakdolgozat egy olyan koncepció bizonyítását írja le, amely szerint az automatikus hírszűrés felhasználható mint a fertőző betegségek megjelenésének azonosítására szolgáló korai előrejelző rendszer része, a Viktória-tó medencéjét használva e vizsgálat tárgyaként.
A dolgozatban ismertetett módszer a KNIME nyílt forráskódú szövegbányászati és adatelemző eszközeit, valamint az R tidyGraph, iGraph és visNetwork csomagjait használja a digitális hírcikkek kezelésére és vizsgálatára, hogy könnyen vizualizálható összefoglalót készítsen a választott témával – ebben a dolgozatban a betegségek kitörésével – kapcsolatos hírekről.

A dolgozatban használt KNIME workflow letöltéséhez kattintson ide.

Hírlevél feliratkozás