Rólunk

Megalakulás

A Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézet (DÉOKFII) létrehozásának jogszabályi alapjait a Kormány 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról 8. pontja fektette le, amely értelmében a Kormány „támogatja a Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását az Állatorvostudományi Egyetemen, amely élelmiszerlánc (állattartás, takarmány-előállítás, élelmiszeralapanyag-termesztés stb.) vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által működtetett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszertől elkülönülten biztosítja az agrár- és élelmiszer- gazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést.”

Az egység 2020. április 1-jén kezdte meg működését az Állatorvostudományi Egyetemen, amely a hazai élelmiszer-biztonsági szakemberképzés egyik legfontosabb helye. Az állatorvosi közegészségügy hazai letéteményeseként az Egyetemnek kiemelt szerepe van az élelmiszer-biztonsági képzés naprakészen tartásában és folyamatos fejlesztésében.

2023. június 21-től a DÉOKFII az Élelmiszerlánc-tudományi Intézet alá tartozik, és Digitális Élelmiszertudományi Tanszék (DÉT) néven folytatja működését.

Misszió

Korunk kulcsfontosságú kérdései, mint a globalizáció, a demográfiai növekedés, a gazdasági és pénzügyi dominóhatások, az energia-, a víz- és az élelmiszer-biztonság, a klímaváltozás – mind a tudományos értelemben vett komplexitás növekedését mutatják.

Ennek háttere sok elemből álló, különböző dimenziójú (természeti, szociális, politikai, gazdasági) tényezők szövevényes rendszere, ahol az elemek közötti kapcsolatok száma egyre növekszik, és a rendszer egyre érzékenyebb lesz a változásokra és kiszámíthatatlanabb a reakciója, és azok felhalmozódása az egyedek megfigyeléséből megjósolhatatlan tulajdonságokhoz és jelenségekhez vezethet.

Ilyen, az élelmiszer- és élelmezésbiztonságot érintő rendszer lehet az élelmiszerek áramlása, az ágensek terjedése állatok vagy emberek mozgása által és azok útvonalán, vagy például a baktériumok regulációs hálózata, amely képessé teszi azokat az élelmiszer-feldolgozási folyamatok túlélésére.

A jövő élelmiszer-szakembereinek, a tudományban, az iparban és az államigazgatásban egyaránt, nagyobb felkészültséggel kell rendelkezniük a komplex rendszerek vonatkozásában, ami elengedhetetelenül magasabb szintű információkezelési (IT) és számítástudományi ismereteket jelent.

Ennek kulcsa a multidiszciplináris oktatás és kutatás, amely szorosabb együttműködést célzó, kezdeményező lépéseket követel mind a laboratóriumban, mind pedig a számítógépen dolgozó kutatóktól.

A tanszék az élelmiszerlánc-biztonsági adatokkal kapcsolatos elemzéseket és kutatásokat kívánja az élelmiszerlánc mentén integrálni, valamint új szintre emelni a hálózatos együttműködést ezen a területen, illetve egy nemzetközileg is elismert, szakértői és kutatói csomópont kíván lenni az élelmiszerlánc-biztonsági adatelemzés területén.

A tanszék láncszemléletű, integrált kutatásokat végez az agrár-élelmiszerlánc szereplői számára, tudományos, komplex problémamegoldást, adatelemzést igénylő területeken. Ehhez innovatív megközelítést, a legújabb technológiai megoldásokat és modern adatelemzési módszereket alkalmaz, és ezeket elérhetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára is.

A DÉT szorosan együttműködik hazai és külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, hatóságokkal, valamint a területen aktív nemzetközi szervezetekkel.

AZ ÁLLATORVOSOKAT  NEM FOGJA LEVÁLTANI
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA . . .
. . . ŐKET A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁT
HASZNÁLÓ ÁLLATORVOSOK FOGJÁK
LEVÁLTANI .

Munkatársaink

Ismerje meg Kollégáinkat.

Dr. Süth Miklós

Intézet igazgató

Süth Miklós állatorvosdoktor, élelmiszer-higiénikus szakállatorvos. 2003 és 2010 között a közigazgatásban dolgozott vezető beosztásokban, többek között mint országos főállatorvos. 2010 és 2018 között a Fornetti Franchise stratégiai igazgatója volt. 2018-tól az Állatorvostudományi Egyetem rektori főtanácsadója.  2020 áprilisától a DÉOKFII igazgatója, 2022-től az Élelmiszer-higiéniai Tanszék vezetője, 2023-tól az Élelmiszerlánc-tudományi Intézet igazgatója.

Jóźwiak Ákos Bernard állatorvos, az állatorvos-tudományok doktora. 15 éven át a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH) és annak elődeinél dolgozott különféle pozíciókban. Az utóbbi években a stratégiai tervezés, az élelmiszer-biztonsági kockázatértékelés és adatelemzés területén dolgozott. Az egység megalakulása óta igazgatóhelyettesi, 2023-tól tanszékvezetői pozíciót tölt be.

Dr. Farkas Zsuzsa

tanszékvezető-helyettes

Farkas Zsuzsa biológus, okleveles táplálkozástudományi szakember, az élelmiszertudományok doktora. 7 éven át dolgozott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH). A tanszéken a fő feladatai az újonnan felmerülő kockázatok azonosításának, valamint az ezeket támogató adatelemzési módszerek kutatás-fejlesztésének koordinálása és alkalmazásának felügyelete.

Csorba Szilveszter

élelmiszerlánc adatelemző

Csorba Szilveszter okleveles környezetmérnök agrár-környezetvédelmi szakiránnyal. 11 éven át dolgozott a NÉBIH-nél és annak jogelődjénél. Előbb a talajvédelmi hatósági döntést támogató elemzési folyamatok kidolgozásában, valamint alkalmazott talajtani kutatásokban vett részt, majd adatelemzéssel foglalkozott. A tanszéken főbb feladatai közé tartozik komplex adatelemzési módszertanok fejlesztése és bevezetése.

Dr. Engelhardt Tekla

tudományos munkatárs

Engelhardt Tekla élelmiszermérnök, az élelmiszertudományok doktora. Tudományos kutatómunkája az élelmiszerbiztonság területén kezdte meg 2011-ben a diploma megszerzése után. 2017-től a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban dolgozott mint elemző. A tanszéken fő feladatai az oktatás koordinálása, posztgraduális képzések kialakítása, elindítása; labor igényű munkák irányítása.

Dr. Farkas Máté

Élelmiszerlánc adatelemző

Farkas Máté állatorvos, 2023-ban végzett az Állatorvostudományi Egyetemen. Szakdolgozatát bakpulykák rendellenes magatartásformáit befolyásoló környezeti tényezők hatásáról írta. Érdeklődési területei közé tartozik a baromfiegészségügy, állathigiénia, állatjóllét, élelmiszer-higiénia és annak digitalizációja. A tanszéken kutató-elemző pozícióban tevékenykedik, 2023 őszétől PhD képzésben vesz részt.

Országh Erika

élelmiszerlánc adatelemző

Országh Erika okleves szociológus és egészségpolitikai szakértői (egészség-gazdaságtani specializáció) végzettséggel rendelkezik. Közel 6 éven át a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH) dolgozott. A tanszéken fő feladata az egészségügyi technológia értékelés módszertanát alkalmazó elemzések, például költség-hasznossági vagy kockázat-haszon elemzések készítése, továbbá részt vesz különböző adatelemzési feladatokban.

Dr. Strang Orsolya

Élelmiszerlánc adatelemző

Strang Orsolya okleveles biológus, a biológia tudományok doktora. 6 éven át dolgozott a Szegedi Tudományegyetemen kutatóként. Kutatási témái közé tartozott a lignocellulóz tartalmú szubsztrátokból történő biogáztermelés valamint probiotikus és szájüregi patogén baktériumok kölcsönhatásának vizsgálata. A tanszéken feladatai közé tartozik az újonnan felmerülő kockázatok azonosítása, kockázatbecslés és adatelemzés.

Vribék Krisztián

élelmiszerlánc adatelemző

Vribék Krisztián műszaki menedzser végzettséggel rendelkezik, jelenleg a kognitív idegtudományok mesterszakos hallgatója. Korábban menedzserként és kereskedelmi igazgatóként dolgozott. A tanszéken jelenlegi feladatai az adat- és hálózatelemzés területét érintik.

Dr. Zentai Andrea

élelmiszerlánc adatelemző

Zentai Andrea biomérnök, az élelmiszertudományok doktora. 13 éven át dolgozott a NÉBIH-nél és jogelődjénél kockázatbecslési munkatárs, élelmiszerbiztonsági koordinátor és elemző munkakörökben. Részt vett a Codex Alimentarius hazai működtetésében és a Codex analitikai szakbizottságának szakmai szervezésében, továbbá adatelemzéssel és kockázatbecsléssel foglalkozott. A tanszéken az újonnan felmerülő kockázatok azonosításában, a kockázatbecslésben és az oktatással kapcsolatos feladatokban vesz részt-

Dr. Kocsner Tibor

Biobiztonsági koordinátor

Kocsner Tibor állatorvosdoktor, igazgatási és járványügyi szakállatorvos. Dolgozott magánállatorvosként, pathológusként a Növény és Talajvédelmi Szolgálat Ökotoxikológiai Laboratóriumában. 25 éven keresztül az állami állategészségügyi szolgálatban dolgozott helyi, regionális és országos szinten is, mint hatósági állatorvos, megyei szakállatorvos, elnöki tanácsadó. Jelenleg a tanszék állatorvosaként részt vesz az élelmiszerhigiénia kurzus oktatásában és az Egyetem biobiztonsággal kapcsolatos feladataiban is.

Dr. Bittsánszky András

Egyetemi adjunktus

Dr. Bittsánszky András agrármérnök, növénytermesztési és kertészeti tudományok doktora. Jelenlegi érdeklődési területe az élelmiszer-mikrobiológia és az élelmiszer-higiénia. Kutatásai a mezőgazdasági termelésre és az élelmiszer-feldolgozásra összpontosítanak, elsődleges célja, hogy biztonságos és jó minőségű élelmiszer kerüljön az asztalunkra. A tanszék részmunkaidős adjunktusa.

Dr. Tóth András József

Egyetemi adjunktus

Tóth András József okleveles közgazdász, a gazdálkodás és szervezéstudományok doktora. Kutatási területe az élelmiszerbiztonság-menedzsment, az élelmezésbiztonság és a gyors mikrobiológiai módszerek alkalmazhatósága az élelmiszerhigiéniai felügyeleti rendszerekben. A tanszék részmunkaidős adjunktusa.

Elérhetőségeink

Digitális Élelmiszertudományi Tanszék

Élelmiszerlánc-tudományi Intézet

Állatorvostudományi Egyetem

Kapcsolat / Panaszbejelentés

Ha kérdése van vagy panasszal szeretne élni, itt jelezheti.

Kövessen Minket

Hírlevél feliratkozás