Kutatás

A kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységek fókusza az élelmiszerlánc biztonságát célzó hazai és nemzetközi projektekben való részvétel, így, az Intézet profiljából adódóan, elsősorban az alábbi, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos kutatási területeket célozza meg:

 • Adatelemzési kutatások (adatbányászat, szövegbányászat, hálózatkutatás, mesterséges intelligencia alkalmazása)
 • Előrejelzési kutatások (újonnan felmerülő kockázatok feltárása, epidemiológiai modellezés)
 • Döntéshozatali módszertani kutatások (költség-haszon, kockázat-haszon elemzések, kockázatbecslés)

 

Kutatási témaötletek, nemzetközi és hazai partnerkeresés

Az Intézet megalakulása óta aktívan keresi az együttműködési lehetőségeket az egyetemen belül és azon kívül egyaránt. Több egyetemmel (pl. Debreceni Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem), illetve for-profit szervezettel/vállalkozással is sikerült munkakapcsolatot létesíteni. A kutatási témaötletek feltárása, a hazai és nemzetközi partnerkeresés folyamatosan zajlik.

 

A DÉOKFII által azonosított digitalizációs projektjavaslatok 

 • A gazdasági szereplőket támogató, élelmiszerlánc-biztonsági korai veszély előrejelző és újonnan felmerülő kockázatokat azonosító rendszer; 
 • Az élelmiszerlánc-biztonsági egészségügyi technológiaértékelő, költség-hasznossági és kockázat-haszon elemző rendszerek; 
 • Élelmiszerlánc-biztonsági, minőségirányítási döntéstámogató rendszerek az élelmiszerlánc menedzserek számára;
 • Egy vagy két termékpálya biztonságos, hitelt érdemlő, blockchain-alapú nyomonkövethetőségi pilot rendszere; 
 • Húsvizsgálat digitalizálás; 
 • Digitális élelmiszerlánc felügyeleti alrendszerek fejlesztése a hatóság számára, a hatósággal közösen; 
 • A fogyasztókat érő élelmiszer-biztonsági és táplálkozás-élettani hatások felmérése molekuláris szinten, adatvezérelt, AI-asszisztált módszerekkel.

Folyamatban lévő kutatási projektjeink

A Nemzeti Laboratórium projekt az állategészségüggyel és az állatorvosi közegészségüggyel kapcsolatos számos kutatási irányt magába foglal. A projekt az Állatorvostudományi Egyetem, az Állatorvostudományi Kutatóintézet és a Széchenyi Egyetem együttműködésében valósul meg. Külön alprojekt keretében foglalkoznak a fertőzésbiológiához, illetve az antimikrobiális rezisztencia (AMR) témájához tartozó kérdésekkel, a harmadik alprojekt pedig az Állatorvosi közegészségügyi folyamat és adatelemzés címet viseli. Ennek munkájában vesz részt a DÉOKFII is, az alábbi feladatok révén:

 • Élelmiszerlánc folyamat– és driver-elemzési keret és tudásgráf létrehozása 
  Folyamatfelméréskockázatértékelési és driverelemzési keretrendszer kialakítása
 • Élelmiszerlánc adatgyűjtő network és adattó létrehozása 
  Adat-infrastruktúra (data lake) kialakítása és adatokkal való feltöltése
 • Élelmiszerlánc mikrobiom kutatás révén azonosított terjedési útvonalak kiválasztott mikrobák esetén
  A kiválasztott élelmiszerlánc-folyamat kockázatos pontjainak és a folyamatra ható drivereknek a meghatározása, a kockázatértékelés és a lehetséges intervenciók azonosítása

 

A projekt 2022. júniusában indult és 2026-ban fejeződik be.

A projekt az Állatorvostudományi Egyetem, a PRIM-A-VET és az E-Group konzorciális együttműködésében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósul meg a következő 3 évben. Az egyetem részéről a Gyógyszertani és Méregtani Tanszék és a DÉOKFII vesz részt a projektben.

A projekt célja, hogy az ÁTE-n kiépüljön egy állatorvosi közegészségügyi adattó, a Pécsi Tudományegyetemen készült humán orvosi data lake mintájára. data lake (adattó) különböző forrásból származó, strukturált és nem strukturált adatok tárolását és elemzésre való előkészítését teszi lehetővé.  Ez egy újszerű adattárolási módamely AI-támogatott adatkinyerés és elemzés segítségével eddig nem feltárt összefüggésekre deríthet fényt. 

Amennyiben sikerül az állategészségügyi, állatorvosi közegészségügyi, élelmiszer biztonsági és humán egészségügyi, valamint egyéb forrásból származó adatokat együttesen elemezni, a létrejövő állatorvosi közegészségügyi adattó modellül szolgálhat mind más országok, mind a közös európai élelmiszerlánc-biztonsági szakma számára is. Az adattó lehetséges alkalmazási területei közé tartozik a gyógyszer-repozícióilletve az AMR elleni küzdelem. A projekt 2021 októberben indult. 

A Patológiai Tanszékkel, a Gyógyszertani Tanszékkel és a TETRABBIT Állattenyésztési és Kereskedelmi Kft-vel közös projekt. Célja a nyúlhús mint élelmiszeripari termék és a termék előállítási folyamatának fejlesztése, amelynek legfontosabb eszköze egy automata adatgyűjtőrendszerrel táplált big data elemző rendszer, amely a nyúlhústermelés teljes vertikumát lefedve az istállótól az asztalig képes információt szolgáltatni. Ezen túlmenően a fejlesztendő rendszer képes lesz az ellátási lánc minden lépéséhez és résztvevőjéhez információkat vagy előrejelzéseket is eljuttatni. A projekt 2021 januárjában indult el.

A NetPoulSafe egy Európai Uniós Horizon 2020 projekt, melynek célja, hogy támogassa az érdekelt feleket a biológiai biztonsági gyakorlatok hatékony megvalósítában. A 2020-ban indult projekt célkitűzése, hogy javítsa hét nagy baromfitenyésztő országban a biológiai biztonsági előírásoknak való megfelelést a baromfitenyésztésben a már bevezetett vagy bevezetés előtt álló eljárások adatainak összegyűjtésével, értékelésével és megosztásával.

A járványvédelmet javító, támogató intézkedéseket a konzorcium szakértői hálózatából, a releváns szakterületekről és szakirodalomból gyűjtjük össze. Az eredmények a konzorcium elemzi, a kísérleti telepeken validálja, és közvetlenül a tenyésztők, üzemeltetők és tanácsadók (beleértve az állatorvosokat is) rendelkezésére bocsájtja. A hazai szereplőket az Intézet és az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika közösen fogja össze.

További információk a projekt oldalán érhetők el: https://www.netpoulsafe.eu/

Lezárult kutatási projektjeink

DEMETER projekt

A kutatók, kormányok, ügynökségek, élelmiszer-előállítók és a civil társadalom is egyre jobban aggódnak az „újonnan felmerülő élelmiszer-kockázatok” miatt. Elismert tény, hogy az újonnan felmerülő kockázatok sikeres azonosítása a közegészség és a környezet védelmének központi eleme, és ehhez az élelmiszer-ellátási láncban részt vevő felek közötti világszintű együttműködés szükséges.

A DEMETER  (Determination and Metrics of Emerging Risks = a felmerülő kockázatok meghatározása és metrikája) projekt célja az újonnan felmerülő problémák és kockázatok azonosításának jelenlegi (és jövőbeni) EFSA eljárásainak támogatása, olyan közösségi erőforrás biztosítása, amely lehetővé teszi az adatok, adatbányászati ismeretek és módszerek gyors és hatékony megosztását az EFSA és az EU tagállami hatóságai között. A DEMETER projektben prototipusként kifejlesztésre került az Emerging Risks Knowledge Exchange Platform (ERKEP) elnevezésű műszaki platform.

Az intézet munkatársai olyan automatizált adatelemzési munkafolyamatok kidolgozásával járultak hozzá a projekthez, amelyek a hírforrások és szabadalmi adatbázisok hálózatelemzésével azonosítják a feltörekvő technológiai innovációkat és kockázatokat.

Hírlevél feliratkozás