Adatelemzés

A tanszék az élelmiszerlánc-biztonsági adatokkal kapcsolatos elemzéseket és kutatásokat kívánja az élelmiszerlánc mentén integrálni, valamint új szintre emelni a hálózatos együttműködést ezen a területen, és egy nemzetközileg is elismert, szakértői és kutatói csomópont kíván lenni az élelmiszerlánc-biztonsági adatelemzés területén.

A DÉT láncszemléletű, integrált kutatásokat végez az agrár-élelmiszerlánc szereplői számára, tudományos, komplex problémamegoldást, adatelemzést igénylő területeken. Ehhez innovatív megközelítést, a legújabb technológiai megoldásokat és modern adatelemzési módszereket alkalmaz, és ezeket elérhetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára is.

A különböző elemzések és vizsgálatok végső célja segítségnyújtás a partnerek döntési folyamataiban. A felhasznált, az egész agrár-élelmiszer láncra kiterjedő adatok elemzése, együtt a rövid-, közép- és hosszútávú előrejelzésekkel, valamint az ipari folyamatok átvilágításával és a laboratóriumi vizsgálatokkal egy komplex elemzési és tanácsadási környezetnek ágyaz meg. Ezzel mind a hatóságnak (az ipari önellenőrzési és folyamatmenedzsment adatok becsatornázásával), mind az ipari szereplőknek (az állami adatok újrahasznosításával és az egész lánc szereplői által rendelkezésre bocsátott adatok összesítésével) hasznos és hatékony döntéselőkészítő szolgáltatás nyújtható.

 

Adatok gyűjtése, feldolgozása, a feldolgozott adatok megosztása a szereplők között
Az agrár-élelmiszeriparban egyre több adat, információ gyűjtése és használata várható. Ezen adatok azonban nemcsak az egyes piaci vagy állami szereplők általi, egyedi felhasználása érdekes, hanem ezen adatok integrálása az élelmiszerlánc folyamatainak mentén, majd ezek rendszerszintű elemzése. Az adatok egyes szereplők közti megosztása bizalmi kérdés is, hiszen a piaci szereplők mint versenytársak közti adatáramlás, valamint a piaci szereplők és a hatóság közötti adatcsere is érzékeny terület. Ez a feladat – a nemzetközi tapasztalatok alapján – egy köztes, adatmegosztó funkciójú szervezetet igényel, mely az egyes szereplők közti bizalmi viszonyt hivatott megteremteni és fenntartani. Az adatok tisztítása, feldolgozása és értő elemzése után, az egyes szereplők céljainak megfelelő adatok, információk megosztása válik lehetővé.
A DÉT céljai között szerepel az élelmiszerlánc különböző szereplői által generált, gyűjtött adatok adatbázisrendszerekben történő összegyűjtése, adott kutatás kapcsán saját adatgyűjtés szervezése, a különböző adatgazdák (kutatóintézetek, egyetemek, laboratóriumok, vállalkozók, hatóságok és egyéb ellenőrző szervezetek) közötti adatcsere, közös adatgyűjtés, valamint az adatbázisrendszerek ontológiájának egyeztetése, azok kompatibilissé tétele. Így lehetővé válna az adatok módszeres elemzése, hozzájárulva az élelmiszerlánc folyamatainak jobb megértéséhez és a hatékonyabb, megelőző jellegű felügyelethez.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági célú adatelemzés (adatbányászat, hálózatkutatás, mesterséges intelligencia alkalmazása)
Az élelmiszer a legfontosabb olyan, emberi kapcsolatok hálózatán terjedő anyag, amellyel nap mint nap mindenki találkozik, és sok kézen áthalad, míg a fogyasztóig és fogyasztásig jut. Emellett az élelmiszer-tudomány az egyik leginkább multidiszciplináris terület, tekintettel arra, hogy szinte minden természettudományhoz szorosan kapcsolódik. Az élelmiszerlánccal kapcsolatos nagy mennyiségű adat elemzése komplex adatelemzési módszereket kíván. A számítástudományi módszerek alkalmazásával válik lehetségessé olyan törvényszerűségek kimutatása, amelyeket kisebb adathalmazból nehéz vagy lehetetlen detektálni.
A hálózatelméleti módszerek valószínűleg legismertebb alkalmazása élelmiszerbiztonsági kérdésekben a fertőzött/szennyezett állatok és növények szállításából eredő vírus- vagy baktériumeredetű járványok elemzése. Ezek az elemzések felhasználhatók a megelőzésben, illetve a kockázat alapú ellenőrzési, felügyeleti rendszerek kialakításában, valamint lehetővé válik a kritikus pontok, útvonalak azonosítása, illetve egyes állatjárványok szimulációja is.
Az egyes állattartási, takarmány előállítási, élelmiszer alapanyag termesztési, élelmiszer-előállítási folyamatok vállalkozó általi felügyelete, az önellenőrzési rendszerek szintén rengeteg adatot, információt állítanak elő. Ezek integrált, értő elemzése segíthet az ipar által felvetett problémák megoldásában.
A számítástudományi, adatelemző módszerek további fontos alkalmazási területe lehet az élelmiszer eredetű megbetegedések epidemiológiai vizsgálata is, de a módszer prediktív lehetőségekkel is kecsegtet. Kellően nagyszámú adat elemzésével előrejelzéseket lehet készíteni a megbetegedést legnagyobb valószínűséggel előidéző élelmiszerek, országok, vállalkozások, illetve a veszélyeztetett populáció tekintetében.
Az élelmiszerlánc-biztonság területén is elkezdődött a mesterséges intelligencia (elsősorban a gépi tanulás) alkalmazása. Első körben a jelenleg is futó, a szakirodalmi és a hír aggregáló adatbázisok mesterséges intelligencián és szövegbányászaton alapuló feltárást célzó kutatásokba kapcsolódhat be a tanszék.
A DÉT a fent felsorolt kutatások és fejlesztések indításával, valamint elemzési módszerek adaptálásával foglalkozik, mind az ipari, mind a hatósági döntéshozatal támogatására.
Az adatelemzéssel történő korszerű és szakszerű problémamegoldásoknak konzisztensnek, megismételhetőnek és objektívnak kell lennie. Ehhez ad egy keretet a KNIME (Konstanz Information Miner) nyílt forráskódú adatelemző szoftver, amely alkalmas a teljes adatelemzési eljárás lebonyolítására, az adatgyűjtéstől az adatértékelésig. A KNIME folyamatirányítási koncepcióján keresztül különböző komponensek integrálhatók a gépi tanuláshoz, az adatbányászathoz és a hálózatelemzéshez. Továbbá R és Python programnyelvek integrálása is lehetséges a szoftverbe. A KNIME programcsomagról bővebb információ elérhető itt.

 

Élelmiszerlánc folyamatok élelmiszerlánc-biztonsági célú elemzése, ipari problémafeltárás és -megoldás
Az élelmiszerlánc szereplői folyamat-szabályozás alapú élelmiszer-biztonsági rendszereket kell, hogy működtessenek, azonban ezek kidolgozottsága, hatékonysága, validitása jelentősen eltér egymástól. Ez különösen a felmerülő élelmiszer-biztonsági problémák kapcsán jelent gondot. A DÉT az ipari szereplőkkel együttműködésben különböző élelmiszerlánc termelési folyamatok felmérését és probléma megoldás fókuszú elemzését tervezi végezni, majd a konkrét probléma megoldása után megelőző szemléletű, élelmiszerláncban gondolkodó rendszerek kidolgozását is célul tűzi ki.

Hírlevél feliratkozás