Az ANSES prosulfocarb-bal kapcsolatos munkája
A francia ANSES kiemelt figyelemmel kíséri a prosulfocarb expozíciójának alakulását. A prosulfocarb a második leggyakrabban használt gyomirtószer hatóanyag Franciaországban.

Fő alkalmazási köre a gabonafélék, burgonya és néhány zöldség. Mivel nagy mennyiségben, nagy területen használják, és illékonysága miatt az alkalmazást követően is megtalálható a levegőben, az ANSES 2017 óta több intézkedést tett. 2020. évi jelentésében a különös figyelmet igénylő növényvédelmi szerek listájára vette. Bár az anyagot nem tekintik karcinogénnek, mutagénnek vagy szaporodásra toxikusnak, expozíciója bőrreakciókat okozhat.

Több európai ország is beszámolt a nem kezelt terményeken megtalálható prosulfocarb-ról. Az ANSES 2018-ban kötelezővé tette szórófej használatát, mely a részecskék elsodródását legalább 66%-kal csökkenti. A hatóanyagot európai szinten értékelik. Az Európai Bizottság 2023 végén meghosszabbította jóváhagyását 2027. január 31-ig.

A használati feltételek szigorítását követően az ANSES ismét megvizsgálta a nem célnövények prosulfocarb szennyezettségét, és megállapították, hogy továbbra is megtalálható ezeken a terményeken, mennyisége ugyanakkor nem haladja meg a fogyasztók számára kockázatos határértéket. Nem kívánt jelenléte miatt azonban bizonyos terményeket nem lehetett forgalomba hozni.

Miután 2021. őszén bizonyos területeken magas koncentrációját mérték a levegőben, elemezték a 2018-2019 időszak szennyezettségi szintjeit és megállapították, hogy azok nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre.

Emellett új kockázatbecslést végeztek a helyi lakosokra az EFSA 2022-ben frissített expozíció becslési módszereivel. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kezelés 10 méteres környezetében nem kizárható a gyerekek biztonsági határérték feletti expozíciója, elsősorban bőrön keresztüli expozíció esetében.

Az ANSES ezért 2023 októberében a következő azonnali intézkedéseket hozta. A prosulfocarb hektáronként engedélyezett maximális alkalmazandó dózisát legalább 40%-kal kell csökkenteni. Kötelezővé tették szórófej használatát, mely a részecskesodródást 90%-kal csökkenti, továbbá a kezelés során 10 méteres pufferzónát kell hagyni, ill. 20 méterest a speciális szórófej beszerzéséig.

Az engedéllyel rendelkező cégeknek 2024. június 30-ig adatot kell szolgáltatniuk arról, hogy a helyi lakosok expozícióját hatékonyan csökkentik az új intézkedések. Amennyiben ezek nem lesznek meggyőzők, a prosulfocarb engedélyét azonnal visszavonják.

Frissítések

Hírlevél feliratkozás