Poli- és perfluoralkil vegyületek (PFAS)
A poli- és perfluoralkil vegyületeket (PFAS) az élelmiszeriparban is felhasználják. Egy új kockázatbecslés alapján az európai populáció bizonyos csoportjaiban (tipegők, gyermekek) a biztonságos szintet meghaladja a PFAS bevitel, ami aggályos egészségügyi szempontból.

A poli- és perfluoralkil vegyületek (PFAS) széles körben alkalmazott szintetikus kemikáliák sokféle és változatos csoportjának gyűjtőneve. Legfontosabb képviselőik a perfluorooktánsav (PFOA) és a perfluorohexánszulfonsav (PFOS). Számos iparág által használtak, többek között a repülőipar, autóipar, textilipar, élelmiszeripar. Széleskörű felhasználásukat különleges tulajdonságaiknak köszönhetik, melyek közül a legfontosabb, hogy rendkívül stabilak magas hőmérsékleten. Emiatt a környezetben is sokáig jelen vannak, tovább, mint bármilyen más szintetikus anyag, vizekben, talajban akkumulálódnak. A nagymértékű perzisztencia és az akkumuláció által az élőlények egyre nagyobb környezeti koncentrációnak vannak kitéve.

Káros egészségügyi hatásaik közé tartoznak a májkárosodás, csökkent immunfunkciók, rák, születési rendellenességek, termékenységi problémák.

Forgalmazásuk, előállításuk szabályozott ugyan, az utóbbi évtizedekben a gyártók igyekeznek alternatív vegyületeket használni, melyek hatékonysága azonban jóval alacsonyabb. Sok gyártó ráadásul vegyületek keverékét alkalmazza, ahol az egyes vegyületek szintje nem éri el a REACH rendelet küszöbértékét.

Az élelmiszerek vonatkozásában a fő expozíciós forrás az élelmiszerrel érintkező anyagok (FCM). Bizonyos országokban szigorúbb szabályozások lépnek életbe, Dániában 2020-tól betiltották a PFAS vegyületeket papír anyagú FCM-ekben.

AZ USA-ban is terítéken van a téma, készételek csomagolóanyaga 2021 októberétől nem tartalmazhat ilyen vegyületeket, és adatgyűjtés folyik a kockázat felméréséhez.

Új expozíciós útvonal az élelmiszerláncban azon állati eredetű élelmiszerek fogyasztása, amelyeket olyan területek közelében tenyésztenek, ahol tűzoltósági gyakorlatokat végeznek. Ilyen helyszíneken a PFAS vegyületeknek nagyon magas a koncentrációja, ami a talajvízzel környező területekre eljutva bekerül a növényekbe és ezáltal a növényevő állatok szervezetébe. Dániában nemcsak az ezen területekről származó víz, fű és húsmintákban, de a legeltetett szarvasmarhákat fogyasztók vérében is nagyon magas koncentrációban mutatták ki a vegyületeket.

Az EFSA is sok éve foglalkozik a témával, 2020 júliusában jelent meg a legújabb kockázatbecslés, mely új megközelítéssel, több vegyület kombinált hatását figyelembe véve állapít meg biztonságos küszöbértéket a négy legfontosabb, sokáig perzisztáló, az emberi szervezetben akkumulálódni képes PFAS képviselőre (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) vonatkozó adatok és elemzések alapján. A vegyületcsoportra vonatkozó tolerálható heti beviteli értéket 4,4 nanogramm/testtömeg kilogramm/hét értékben határozták meg, mely különbözik a 2018-ban, PFOS-ra és PFOA-ra megállapított küszöbértékektől. Az új kockázatbecslés alapján az európai populáció bizonyos csoportjaiban (tipegők, gyermekek) a biztonságos szintet meghaladja a PFAS bevitel, ami aggályos egészségügyi szempontból.

Az Osztrák Környezetvédelmi Hatóság biomonitoring vizsgálatot végzett 85 általános iskolás gyermek vizeletmintái alapján. Az eredmények azt mutatják, hogy a 14 vizsgált PFAS vegyületből 9 jelen volt a mintákban, közülük 7 a minták több, mint 50%-ában. Következésképpen cselekvés szükséges a gyermekek magas kitettsége és az ebből adódó egészségügyi kockázatok miatt.

Frissítések

PFAS vegyületek kioldódását vizsgálja papír FCM-ekből

Egy nemrég megjelent áttekintő tanulmány PFAS vegyületek kioldódását vizsgálja papír FCM-ekből, valamint PFAS vegyületekre készített kockázatbecslés eredményeit mutatja be. PFAS vegyületeket széles körben használnak papírban és kartonpapírban a vízzel, olajjal és egyéb zsírokkal szembeni ellenállóképesség növelése érdekében. Európában jelenleg nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy hogyan végezzenek kioldódási kísérleteket papír FCM-ekben, ezért a tanulmányok a műanyag FCM-ekhez fejlesztett eljárást használják.

Lerch és munkatársai kiemelték, hogy a papír FCM-ekből való PFAS kioldódással kapcsolatban az ismeretek rendkívül hiányosak, különösen a kioldódást befolyásoló tényezőket (pl. vastagság, összetétel, a csomagolás nem rendeltetésszerű használata) illetően.

A fogyasztói expozícióbecslés alapján potenciálisan súlyos hatásai vannak a PFAS vegyületek FCM-ekből való kioldódásának. A szerzők kiemelik a kioldódási kísérletekkel kapcsolatos általános útmutatók kidolgozásának fontosságát.

Frissítések

Hírlevél feliratkozás