Az EFSA pályázati rendszere
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) két infografikára hívja fel a figyelmet, melyek segítenek eligazodni az EFSA pályázati rendszerében. Alapvetően két konstrukcióban lehet együttműködni: közbeszerzési vagy pályázati eljárásban.

Az EFSA nyilvános közbeszerzés útján vásárol különféle szolgáltatásokat az Európai Uniós jogszabályokkal és alapelvekkel (átláthatóság, az egyenlő bánásmód, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, széles körű verseny) összhangban.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők egyedül, önállóan vagy partnerekkel közös ajánlatot tehetnek. Minden ajánlattevőnek hozzáféréssel kell rendelkeznie az EU piacához ahhoz, hogy jogosult legyen az EFSA szerződések odaítélésére. Az ajánlattevők alvállalkozók igénybevételére is támaszkodhatnak. Az alvállalkozók EU-n kívüli országokból is érkezhetnek, amelyek nem rendelkeznek hozzáféréssel az uniós piachoz, kivéve, ha az egyedi ajánlattételi felhívás másként rendelkezik.

Az EFSA pályázati támogatást nyújthat a tagállamuk által kijelölt szervezeteknek, hogy segítsék az EFSA-t küldetésének teljesítésében, és amelyek szerepelnek a 36. cikk szerinti illetékes szervezetek listáján. Az EFSA által támogatható szervezetek listáját rendszeresen frissítik, és a honlapon elérhetőek a részletek arról, hogy új szervezetek hogyan kerülhetnek fel a listára.

Az EFSA támogatásokra való pályázás során a szervezetek egyedül vagy más, a 36. cikk szerinti szervezetekkel konzorciumban is pályázhatnak, kivéve, ha hacsak a pályázati felhívás másként nem rendelkezik. A pályázatok tartalmazhatnak bizonyos mértékű alvállalkozói szerződést is, beleértve a nem 36. cikk szerinti szervezetekkel való együttműködést is a felhívásban meghatározott bizonyos feltételek mellett.

Egyetemünk szerepel az Art. 36-os listán, a közbeszerzési felhívások itt, a pályázati felhívások pedig itt érhetőek el.

További
hírek

Hírlevél feliratkozás