Az EFSA Tanácsadó Fóruma elkötelezte magát az európai kutatási menetrend támogatása mellett
A Tanácsadó Fórum, amelynek feladata, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) számára tudományos kérdésekben stratégiai tanácsokat adjon, 2022. december 6-án, 86. berlini ülésén az EFSA-val közös nyilatkozatot fogadott el az Európai Kutatási Térség támogatásáról.

A kutatás és innováció (K+I) lehetőséget kínál arra, hogy a politikai döntéshozatalt alátámasztó, megbízható és független bizonyítékokat szolgáltasson. A fenntartható fejlődési célok, az európai zöld megállapodás és a “Farmtól a villáig” (F2F) stratégia mind olyan kutatást igényelnek, amely hatással van a társadalomra, a környezetre és a gazdaságra, és eredményeket hoz.

E felhívásokra való válaszadás, valamint a 21. század globális egészségügyi fenyegetései – például a zoonózisokhoz és az (újra)megjelenő fertőző betegségekhez, az éghajlatváltozáshoz és a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó fenyegetések – leküzdése érdekében az “Egy egészség” megközelítés felé kell elmozdulnunk. A K+I támogatja a jelenlegi kockázatértékelési igényeket az élelmiszerláncban (pl. élelmiszerbiztonság, állategészségügy, növényegészségügy), ami jól mutatja a K+I-be történő beruházások fontosságát.

Ennélfogva a Tanácsadó Fórum üdvözölte a második Kockázatértékelési Kutatási Közgyűlést (Risk Assessment Research Assembly, RARA) és annak célkitűzéseit: a szélesebb értelemben vett élelmiszerbiztonsági kockázatértékelési ökoszisztéma továbbfejlesztését, annak megvitatását, hogy az élelmiszerbiztonsági kutatás hogyan támogathatja a legjobban a fenntartható fejlődési célokat és a vonatkozó európai szakpolitikákat, valamint az európai, regionális és nemzeti szintű élelmiszerbiztonsági K+I beruházások komplementaritásának előmozdítását.

Az EFSA és a Tanácsadó Fórum tagjai kinyilvánították elkötelezettségüket az európai Kutatási Térség támogatása iránt:, többek között az alábbiak révén:

  • olyan kutatások elősegítése, amelyek a szabályozási célokat szolgáló tudományos információkkal szolgálnak és az élelmiszerbiztonsági politikákat támogatják
  • az EFSA nemzeti kapcsolattartó pontjai kutatási szerepvállalásának megerősítése
  • kapcsolattartás a szélesebb kockázatértékelési közösséggel.

A Tanácsadó Fórum felkérte az Európai Bizottságot és a nemzeti finanszírozási programokat, valamint a kutatáspolitikáért felelős döntéshozókat, hogy aktívan használják fel ezt a nagyszabású élelmiszerbiztonsági tudásalapú ökoszisztémát. Továbbá a kockázatértékelők – köztük az EFSA és a nemzeti élelmiszerbiztonsági hatóságok – proaktív bevonására szólít fel a jövőbeli kutatási menetrendek kialakításának támogatása céljából.

A nyilatkozat teljes szövege itt olvasható.

A 2022. december 7-én megrendezett második Kockázatértékelési Kutatási Közgyűlésről ezen a linken tájékozódhatnak.

További
hírek

Hírlevél feliratkozás