Lezárult “A nyúlhústermelő vertikum teljeskörű digitalizációja” című projektünk
A projekt célja a nyúlhús mint élelmiszeripari termék és a termék előállítási folyamatának fejlesztése volt. Ennek legfontosabb eszköze egy automata adatgyűjtő rendszerrel táplált big data elemző rendszer, amely a nyúlhústermelés teljes vertikumát lefedve, az istállótól az asztalig képes információt szolgáltatni.

A projekt 2021. januárjától 2023. decemberéig tartott, melynek keretében az alábbi eredmények születtek:

 • A Tetrabbit Kft-vel közösen kialakításra került egy adatstruktúra a tenyésztésből származó adatok tárolására vonatkozóan a Rabbit szerveren, amelyből adatelemzéseket végeztünk.
 • Nagy hangsúlyt fektettünk a historikus adatgyűjtésből származó csoportlapok digitalizációjára, valamint az adatok elemezhető formába történő alakítására. Ezekre automatizált munkafolyamatokat fejlesztettünk egy korszerű adatelemzési környezet kialakítása céljából.
 • Többféle módszertan bevezetésével adatelemzési munkafolyamatokat fejlesztettünk. Ezek közül a jelentősebbek:
  • Korrelációelemzéssel kerestünk kapcsolatokat az egyes tenyésztési tulajdonságok között.
  • Főkomponens elemzéssel arra kerestük a választ, hogy az egyes változókból létrehozott komponensek (csoportok) mennyire képesek reprezentálni egy közös tulajdonságot.
  • Kialakítottuk a hízónyulak elhullását előre jelző és ahhoz kapcsolódó riasztási rendszert, amely potenciális hatékonyság vizsgálatához készítettünk egy költség-haszon elemzést a rendszer működésének gazdaságosságára vonatkozóan. Az előre jelző rendszer két nagyobb egységet foglal magába:
   • Az elhullási adat predikciók vizualizációjához készítettünk egy dashboardot is, amely az intézeti honlapon keresztül érhető el a projekt résztvevői számára.
   • A napi riasztás e-mailen keresztül értesíti az érintett munkatársakat az elhullási anomáliákról.

További
hírek

Hírlevél feliratkozás